Ożarów Mazowiecki

Ożarów Mazowiecki to niewielkie, ale dynamicznie rozwijające się miasto położone w województwie mazowieckim, na zachód od Warszawy. Mimo swego stosunkowo małego rozmiaru, Ożarów Mazowiecki oferuje mieszkańcom i odwiedzającym bogactwo atrakcji i możliwości.

Miasto jest dobrze skomunikowane z Warszawą, dzięki czemu jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania dla osób pracujących w stolicy, ale pragnących cieszyć się spokojem i urokami małego miasta. Ożarów Mazowiecki jest również ważnym węzłem komunikacyjnym – przez miasto przebiega autostrada A2 oraz droga krajowa nr 92. Na tym filmie zobaczysz Ożarów Mazowiecki z lotu ptaka.

Historia miasta

Ożarów Mazowiecki to miasto z długą i bogatą historią, która sięga XV wieku. Pierwsze ślady osadnictwa na tym terenie pochodzą jednak z okresu neolitu, co świadczy o długotrwałej obecności ludzi w tym regionie.

Nazwa miasta, Ożarów, pochodzi od staropolskiego słowa “ożar”, co oznaczało miejsce spalonego lasu. Pierwsza wzmianka pisemna o miejscowości pochodzi z 1421 roku. Wówczas to książę mazowiecki Janusz I nadał prawa miejskie wsi Ożarów.

Miasto wielokrotnie zmieniało swoje statusy. W XVI wieku, za panowania króla Zygmunta II Augusta, Ożarów uzyskał prawa miejskie i stał się miastem królewskim. W okresie rozbiorów, po III rozbiorze Polski w 1795 roku, miasto znalazło się pod zaborem pruskim, a następnie, po kongresie wiedeńskim, przeszło pod panowanie rosyjskie.

Podczas powstania listopadowego w 1831 roku Ożarów był ważnym ośrodkiem oporu przeciwko zaborcy. W efekcie represji po upadku powstania, w 1869 roku, miasto utraciło prawa miejskie.

Podczas II wojny światowej Ożarów znajdował się pod okupacją niemiecką. Miasto było ważnym punktem na mapie Armii Krajowej – działający tutaj oddział “Ożarów” brał udział w akcjach dywersyjnych przeciwko okupantowi. Po wojnie Ożarów rozwijał się jako wieś, ale w 1967 roku decyzją władz PRL odzyskał prawa miejskie.

W mieście znajduje się kilka interesujących obiektów architektonicznych. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje zabytkowy kościół parafialny pw. św. Bartłomieja. Ten drewniany kościół z XVII wieku jest jednym z najstarszych zachowanych obiektów tego typu w regionie.

Czym wyróżnia się Ożarów Mazowiecki?

Przyroda jest jednym z największych atutów Ożarowa Mazowieckiego. Miasto otaczają rozległe lasy, w których można znaleźć wiele szlaków pieszych i rowerowych. W pobliżu miasta znajduje się również kilka jezior, które są popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców.

Ożarów Mazowiecki to również miejsce rozwijającego się biznesu. Znajduje się tu wiele firm i przedsiębiorstw, w tym centra logistyczne dużych korporacji. Dzięki temu miasto oferuje wiele miejsc pracy, zarówno dla mieszkańców, jak i dla osób z okolicznych miejscowości.

W Ożarowie Mazowieckim działają różne instytucje kulturalne i sportowe. Znajduje się tu miejski ośrodek kultury, w którym organizowane są różne wydarzenia, takie jak koncerty, wystawy czy warsztaty. Miasto posiada również dobrze rozwiniętą infrastrukturę sportową, z halą sportową, basenem i boiskami. Tutaj zobaczysz jak Ożarów Mazowiecki prezentuje się zimą.

Sprawdź dojazd

EtherIT


ul. Puławska 12 lok. 3
02-566 Warszawa

534-289-777

Email: kontakt@etherit.pl

Usługi informatyczne Ożarów Mazowiecki

Dworek Reicherów w Ożarowie Mazowieckim – Sprawdź dojazd

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim – Sprawdź dojazd

Park Ołtarzewski w Ożarowie Mazowieckim – Sprawdź dojazd

Kontakt